Spring naar inhoud

LEF als kritische succesfactor voor een betere wereld

8 maart 2012

Bij LEF denk ik aan leiderschap. In mijn ogen hebben alle eindverantwoordelijke managers en leiders LEF. Het LEF om de eindverantwoordelijkheid te dragen in een tijd dat de turbulentie en dwingendheid van de markt, concurrentie en aandeelhouders toeneemt.

Bij leiderschap en LEF denk ik aan Steve Jobs. Het is hem uiteindelijk gelukt de wereld te veranderen, wat zijn hele carrière zijn persoonlijke levensmissie was. Deze missie van Apple heeft de bestaande werkelijkheid totaal veranderd: “everything we do we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently”. Simon Sinek noemt dit een mooi voorbeeld van ‘the Big Why’. We zijn gaan geloven waar hij in geloofde en dat heeft de hele wereld veranderd. Het is hem gelukt! Overal in de wereld staan ze uren in de rij voor de nieuwste producten van Apple. Met zijn visie in de toekomstige mogelijkheden op technologie en zijn kunstenaarsoog en mede (dankzij?) door zijn narcistische persoonlijkheid heeft hij het LEF gehad om niet met minder genoegen te nemen.

Het voorbeeld laat zien dat LEF nodig is voor een paradigmashift, voor een verschuiving van onze set geloofsovertuigingen, wat dat waarin we geloven. De huidige aanhoudende crisis vraagt om LEF voor een structurele verandering van ons economisch en ecologische denken en hiermee voor een duurzamere toekomst; het vraagt om écht anders doen.

 

Dit betekent dat we mensen met LEF hard nodig hebben en dat we hard op zoek moeten naar mensen met een mengeling van eigenzinnigheid en tegendraadsheid, de moed om grensverleggend bezig te zijn en de boel flink op te schudden, doorzettingsvermogen om de grootste weerstanden te overwinnen en de wil om steeds nieuwe dingen te leren met focus op voortdurend verbeteren van prestaties. Deels zijn dit persoonlijkheidskenmerken, het is echter ook aan te leren, zeker met goede voorbeelden in je omgeving, want gedrag is nu eenmaal besmettelijk.

LEF associeer ik met durf en guts, en ook aan zelfvertrouwen, wilskracht en bereidheid tegen de stroom in te gaan. LEF is persoonlijk en heeft actie in zich.  Er zit pit in. LEF is het tegengestelde van LAF en van luiheid en roekeloosheid en onbezonnenheid bij te veel van het goede.

LEF begint dus met persoonlijk leiderschap, maar de impact van LEF gaat veel verder. Naar analogie van de vijf circels van vertrouwen van S. Covey jr, heeft LEF impact op vijf niveaus:

  1. LEF vanuit zelfvertrouwen – het is een persoonskenmerk wat LEF  geloofwaardig maakt.
  2. LEF in relaties met anderen – de menselijke natuur streeft naar harmonie; feedback geven, kritisch zijn en zo nodig een conflict aangaan vraagt om LEF en verdiept en versterkt uiteindelijk de relatie;
  3. LEF in organisaties  – LEF als voorbeeldgedrag werkt besmettelijk in organisaties; hoe meer LEF er getoond wordt, hoe meer mensen gestimuleerd worden hetzelfde te doen.
  4. LEF in de markt – creëert een LEF reputatie als organisatie.
  5. LEF op maatschappelijk niveau – LEF heeft de potentie in zich de wereld te veranderen.

LEF is hiermee een kritische succesfactor voor een betere wereld. Langs deze 5 circels kun je het voorbeeld van Apple ook bezien. Apple laat ook zien dat dit geen windeieren legt.

Het goede nieuws is dat we allemaal in potentie LEF hebben. Hiermee hebben we allemaal de potentie in ons de wereld te veranderen. Het is een kwestie van kiezen, anders kijken en er naar handelen. Het lied LEF van Karin Bloemen raakt hierbij een gevoelige snaar wat hopelijk bijdraagt aan het inspireren van zoveel mogelijk mensen tot het tonen van LEF en hiermee een bijdrage tot een beetje een betere wereld. Dat zou toch een mooi vooruitzicht zijn voor dit jaar. http://www.youtube.com/watch?v=718LCu6vM-0

 

 

 

Advertenties
One Comment leave one →
  1. 12 maart 2012 18:05

    Voor mij is lef (waarom de hoofdletters?) nodig voor ieder poging om uit je eigen referentiekader te stappen, out-of-the box te denken en vooral te doen. Iets doen dat nieuw voor je is, dat voelt als spannend.. Wat je misschien niet echt durft, maar waarvan je weet dat je wel wat oplevert.

    Voor iedereen is dat anders. Wat voor de een spannend is en lef vereist is voor de ander een eitje.. vergelijken heeft dus geen zin!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: