Spring naar inhoud

Trainer, u heeft een ander vak gekregen

6 juni 2012

Ernst Bouwman, manager Learning & Development en Diana van Miltenburg, hoofd Management Development bij ABN AMRO zien vanuit hun beider rol tout trainend Nederland langskomen. En staan meteen op scherp bij de openingsvraag hoe zij vinden dat onze eigen beroepsgroep aansluit bij de ontwikkelingen bij de klant. Ze willen graag vertellen, over hoe trainers veel meer waarde kunnen toevoegen aan de wereld van morgen.  Riemen vast voor een paar flinke uitspraken.

   

Vaarwel verdienmodel
De hoogtijdagen van de grote bureaus die op klassieke manier (open) trainingen verzorgden voor professioneel Nederland, die tijd is echt voorbij. Het heeft even geduurd, maar ABNAMRO, voor veel trainingsbureaus een belangrijke klant, is klip en klaar: de marges zijn te hoog, de rendementen veelal te laag en het innovatieve gehalte houdt ook niet over. In het trainersvak gaan rake klappen vallen en dat heeft verschillende redenen.

Thank you for sharing
Je medewerkers uit het proces halen om in een zaaltje drie hoog achter een dagje te trainen, is gewoon razend duur. Maar ook ziet ABNAMRO dat de manier van leren definitief verandert. Het gaat – geleidelijk maar onvermijdelijk – allemaal richting on demand leren via learning nuggets (hapklare brokken kennis), gamefication en nieuwe media. Op je i-pad in de trein een module wft, via je mobile device de laatste updates en tips. My way, my moment. Wij zijn dus gebaat bij bureaus die in staat zijn hun kennis compact aan te bieden. Heel veel kennis die in trainingen uitgebreid aan de orde komt, kan in een kwartier via een filmpje (en dat kun je nog herhalen ook). Maar vraag je aan bureaus daaraan mee te werken, dan reageren ze een tikkeltje nerveus. Tuurlijk, delen is mooi, maar geven we daarmee niet onze producten uit handen? Die slag, het verpakken van kennis in kant en klare brokken content, durven bureaus nog maar moeizaam te maken. Maar dat is wel wat deze klant echt WIL. Daarmee ligt de bal bij de bureaus om over hun eigen schaduw heen te stappen, kennis werkelijk beschikbaar te stellen en het verdienmodel te gaan wijzigen. Een aantal bureaus heeft deze signalen inmiddels succesvol opgepakt en komt langs om te laten zien wat ze ontwikkelen, aan apps bijvoorbeeld.

Samenwerken met L&D van andere bedrijven
Ook is ABN AMRO, net als veel andere bedrijven, zelf hard op zoek hoe Het Nieuwe Leren in te vullen. Bijzonder daarin is dat ze dit nu ook samen doen met andere bedrijven van vergelijkbare statuur, zoals Shell, Philips en een club bedrijven die gevestigd zitten op de  Zuidas van Amsterdam. Gewoon bij elkaar gaan zitten en L&D-kennis delen om te voorkomen dat je allemaal het wiel zit uit te vinden. Binnen het L&D-veld willen deze bedrijven niet als concurrenten optreden maar juist met elkaar in gesprek en samen sterker worden. Kosten delen, samen ontwikkelen, het zijn voorbeelden van samenwerkingsverbanden die ontstaan en die naar meer smaken. Waarom niet zelf klasjes vullen en trainers ervoor zetten? ABN AMRO stimuleert zelf ook trainingsbureaus onderling om samen leermodules te ontwikkelen.  En als de kwaliteit goed is, de bureaus uit hun comfort zone zijn gestapt en daadwerkelijk  in de samenwerking tot een nieuwe interventie zijn gekomen, wint iedereen daardoor.
Zoek elkaar meer op, deel je kennis en zorg dat je alert blijft op ontwikkelingen. De wereld verandert te snel om bij het oude te blijven hangen.

Eigen rolmodellen
Bedrijven maken steeds meer gebruik van hun eigen mensen om kennis en ervaring over te dragen, zo ook ABN AMRO.  Mensen, vooral oudere, ervaren medewerkers, vinden dat leuk, het geeft ze de kans andere vaardigheden te ontwikkelen. Want ook daar is ABN AMRO over aan het nadenken: we worden ouder, kennis veroudert sneller. We moeten af van het idee dat je in je leven eenmaal een opleiding doet, een vak kiest en dan op dat spoor verder moet. Life time learning betekent ook gemakkelijker overstappen naar een ander vakgebied. Dat moet toch kunnen? Waarom niet tijdelijk achteruit in salaris als je daarmee investeert in een meer bestendige toekomst? Zo bekeken zal leren & ontwikkelen juist aan belang toenemen. ABN AMRO deed zelf onderzoek naar wat het succes van afdelingen maakt. Dat lag niet, zoals vaak gedacht, aan inhoudelijke competenties, maar veel meer aan de mate van sociabiliteit. Een wenkend perspectief. Maar we dwalen af. Terug naar de penibele situatie waarin onze beroepsgroep zich bevindt. Wat gaan we doen de komende jaren??

Er is hoop!
Het up-to-date houden van kennis, het aanleveren van de content, dat is waar bureaus in de toekomst o.a. hun geld mee verdienen. De verdieping die daarvoor nodig is, die investering gaan bedrijven niet doen. Dat zal vermoedelijk gaan in vormen van abonnementen en licenties, het nieuwe business model voor trainingsbureaus in Nederland. En natuurlijk train je slecht nieuws brengen het beste door te oefenen en is de feedback van een trainer van een ander niveau dan die van je collega. Die trajecten waarin je als trainer echt maatwerk levert, zullen bestaansrecht houden. Net als de trainers die expert zijn op hun gebied en ingevlogen worden om mensen te inspireren. Want dat vonkje overbrengen, de interactie en dynamiek van een zaal met mensen, dat aspect, laat zich (vooralsnog) lastig vangen in een e-oplossing.

Tot slot: de belangrijkste adviezen voor trainend Nederland volgens ABN AMRO:
Durf je oude verdienmodel los te laten en realiseer je goed: je bent – heden ten dage – met een ander vak bezig.

      

Joris Rietman is organisatiepsycholoog bij Bureau Zuidema en Margreeth Kloppenburg is trainer en auteur van o.m. Eerlijk Scoren! en werkt op persoonlijke titel voor corporate Nederland.

11 reacties leave one →
 1. 21 juni 2012 09:09

  Interessant artikel en ook een interessante discussie. M.I. blijft de rol van de trainer onveranderd belangrijk. De vorm waarin de trainer dit doet, is zeker aan verandering onderhevig. De trainer is van belang omdat hij of zij in staat is om op knoppen te drukken in het menselijk brein of in het hart, waardoor verandering echt mogelijk is. VDS ziet als resultaat het liefst een verandering in attitude bij de deelnemers, een bewustwordingsproces of meer verantwoordelijkheid bij het behalen van resultaten en doelstellingen. We willen dat deelnemers zich committeren aan het bedrijf. Zoals voor velen bekend, spelen overtuigingen, gedachten en gedrag in dit proces een belangrijke rol. Dit bewustzijn wordt door een juiste trainer geprikkeld en bewerkstelligd.
  Dat we dit niet meer doen in een klaslokaal voor een aantal dagdelen is vanwege het kostenplaatje niet altijd meer wenselijk. We hebben bovendien te maken met een digitale revolutie en veranderende generaties. We gaan online leren. Maar met online leren, zoals e-learning bewerkstellig je geen veranderingen in gedrag. Hiermee kun je het kennisniveau oppoetsen en dat is efficiënt, maar dat draagt niet ten volle bij aan het gewenste resultaat. Naast e-learning is een trainer noodzakelijk.
  Leerplek-leren krijgt meer en meer betekenis en dat is ook logisch. Je leert het best wanneer je direct een link kan leggen naar je eigen dagelijkse praktijk. Bovendien leer je het beste wanneer je met vakgenoten in contact staat. Intervisie, buddy systemen, we kennen ze allemaal. We leren het beste wanneer we elkaar zaken kunnen uitleggen en elkaar kunnen begeleiden. Maar zonder trainer is er niemand om te sturen en om de helicopterview voortdurend te bewaken.
  Maar hoe combineren we dat nou? We willen efficiënt leren en tevens resultaatgericht. Dat is niet alleen een wens van opdrachtgevers, maar ook zeker van de trainingsbureaus. Daar doen we het allemaal voor. Niet perse om zakken te vullen (al blijft brood op de plank noodzakelijk), maar wel om echt bij te dragen. En in deze tijd van crisis is het voor 16 miljoen Nederlanders en voor nog veel meer Europeanen van groot belang dat het goed gaat met de economie. We zijn dus allen gebaat bij kwalitatief hoogstaande leerinterventies met een hoog rendement, waardoor de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Laten we dat voorop stellen.
  Door de enorme ontwikkelingen in de technologie, zijn we soms geneigd ons heil daar te zoeken. We willen door middel van e-learning de kosten op trainingen en opleidingen drukken. De resultaten hiervan zijn beperkt en daarom maken we een combinatie van verschillende activiteiten; blended of hybrid learning. We gaan meer en meer de kosten en baten tegen elkaar afwegen. Creativiteit speelt een steeds belangrijkere rol. De tijd dat kennis van zaken bij één partij ligt is al even niet meer. Het gaat om kennisdeling. Ik pleit dan ook voor een voortdurende co-creatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. We zijn samen verantwoordelijk voor verandering binnen trainingsland. Het is een oud gezegde, maar het geldt nog steeds: samen staan we sterk. Alleen is samen nu een heel ruim begrip geworden.
  Een tool, niet durvende te beweren dat het dé tool is, is online leren. Hier hebben o.a. WebEx en Adobe heel mooie tools voor. We komen niet meer samen in klaslokalen, we komen online samen. We besteden geen 8 uur op een dag, maar ongeveer 2 tot 4 uur. We hebben geen reistijd meer, we kunnen direct inloggen. We ontmoeten elkaar en daarbij is altijd een trainer (mét verstand van online training) aanwezig. We delen documenten, kunnen acties en reacties weergeven, we stellen vragen, we zien elkaar door middel van webcam. Alle mogelijkheden die we in een klassikale training kennen, zijn net zo goed online te faciliteren. We stellen vragen en geven aan dat een pauze nodig is. We werken in subgroepen en geven elkaar feedback.
  In Engeland heeft deze vorm van leren al een vlucht genomen, vanwege de enorme afstanden in het land. Aan ons om kennis en ervaring van de Engelsen over te nemen en de rendementen van deze tool te testen. En dat is waar het om gaat. De trainingsbureaus hebben niet altijd meer kantklare oplossingen. We moeten testen en op zoek gaan de beste methodes. Een snel veranderende wereld dwingt ons daartoe. Samen proberen, samen evalueren, samen verder gaan.
  Zoals VDS al jaren betoogt, is de relatie tussen bureau en opdrachtgever van groot belang voor succesvolle interventies. Gun elkaar een beetje ruimte en werk in volledige transparantie. Dan kunnen we echt tot resultaat komen en de trainingswereld veranderen!

 2. 15 juni 2012 06:22

  De trainer heeft gelukkig geen ander vak gekregen. De trainer moet gaan doen waar hij voor is: trainen. Een schriftelijke cursus of e-learningmodule dansen of zwemmen gaat niet ontstaan. Alles wat niet in de danszaal of in het zwembad hoeft te gebeuren wordt eruit gesloopt, zo beweren Ernst en Diana. En dat klopt. De trainer bevindt zich alleen nog maar in het centrum van het trainen zelf. Mijn vermoeden is dat de twee geïnterviewden zelf van gadgets houden. En dat als substituut voor het uitleggen van een model klinkt als een goede investering naast dat het er leuk uitziet.

  Drie belangrijke elementen maken dat het vak van trainer helemaal niet verandert:
  – Het doel staat centraal en niet het middel. Er zijn meerdere wegen naar Rome, smaken/voorkeuren en daaraan verbonden kosten. Soms is trainen een prima middel met aantoonbaar resultaat.
  – Soms is leren een vorm om vraagstukken te onderzoeken op complexiteit en oplossingsmogelijkheden (zie bijvoorbeeld de Adaptive problems, O’Doherty). De trainer als begeleider van dit zoek-/leerproces!
  – Met focus vooraf, eigen leerregie en directe feedback heb je volgens onderzoek de meeste werkende bestanddelen te pakken van optimaal leerrendement. Oh ja… nog 1 overgeslagen: verstandhouding met de facilitator. Bepaalt voor meer dan de helft het rendement.

  Het gaat er dus eigenlijk niet om dat de trainer een ander vak heeft gekregen (juist niet, het trainen blijft), maar dat er steeds meer manieren zijn om formeel of informeel iets te leren en dat je bij de beantwoording van de klantvraag goed moet kijken wat de werkelijke vraag/uitdaging van de klant is. Welke keuze je daarbij uit interventies maakt. En welke specialisaties je inzet om die uitdaging aan te gaan. Soms is dat trainen, soms iets anders.

 3. 14 juni 2012 07:14

  Het stuk is zeer interessant. Het is overduidelijk dat er een totaal andere samenwerking aan het ontstaan is tussen opdrachtgever en bureau. Wat mij opvalt is de kritiek van opdrachtgevers op het verdien model. Weten opdrachtgevers dan echt wat er verdient wordt bij bureaus? Als dat goed geanalyseerd wordt zou dat nog wel eens kunnen tegenvallen…. Wat mij tevens opvalt is de focus op kennis. Pas tegen het einde wordt ‘kunde’ of ‘inspiratie’ er nog met de haren bijgesleept. Trainen is toch de transformatie van kennis naar kunde? Kennis kan inderdaad ‘ter beschikking’ worden gesteld (op allerlei manieren en formats, mij valt op dat daar vaak wel om innovatie wordt gevraagd, maar zelden om rendement). Kunde echter, is niet zomaar ‘ter beschikking’ te stellen. En bovendien het gevolg van veel inspanning na de training. (de drumlessen die ik twee wekelijks volg, een half uur per keer zijn alleen waardevol omdat ik daarna 5 uur per week oefen!!). Weinig opdrachtgevers erkennen dit fenomeen.

  Om respect te betuigen aan de oproep door opdrachtgevers is een cooperatieve opstelling van bureaus inderdaad noodzakelijk. Maar dan ook een oproep andersom: cooperatief naar het bureau. Geen RFP’s naar 10 vanaf websites geselecteerde partijen. Eerst het vertrouwen, dan het papierwerk. Concrete, business- , activiteit en competentie geformuleerde doelstellingen. En in die volgorde graag!

 4. kees de groot permalink
  13 juni 2012 12:34

  Learning nuggets (hapklare brokken kennis). Ooit één zien voorbijflitsen op je ipad of tegengekomen in een game? Het verschil tussen open en gesloten vragen is binnen 3 minuten conceptueel duidelijk, en het kost de rest van je leven om het verschil te realiseren. Ik gun anderen (en mezelf) de aanwezigheid van een belichaamde ‘ander’ die mij kan zien, verwoorden en die de weg wijst. En ja dat mag wat kosten, meestal is dat veel minder dan de kosten van schijninzicht, projecties, oppervlakkigheid, en conformisme.

 5. 13 juni 2012 08:52

  My way, my moment: This is the moment…

  Is naar mijn mening de toekomst, en misschien stiekem wel het heden.

  Voor mij is het leren via de Twitter een voorbeeld van hapklare kennis in kleine stukjes. Snel nieuwe informatie verkrijgen die je vervolgens kunt inzetten tijdens het ontwerpen van leertrajecten in cocreatie met de klant en soms wel met de ‘concurrent’.

  Maar ligt de informatie van opleidingsbureaus dan niet te veel op straat als we nieuwe kennis al delen via Social Media als Twitter?Naar mijn mening niet!
  Delen is voor mij samen beter worden om vervolgens onze klanten nog blijere te maken. Het is een utopie om te denken dat één bureau alle kennis in huis heeft om te komen tot een betere performance met een menselijke maat. Zelf werk ik graag met andere bureaus samen met een andere visie. Het inspireert en vult aan. Wel zie ik dat er altijd een spanningsveld is tussen commercie (je geld verdienen) en als vakgenoten de klant echt helpen. Goede afspraken hierover zijn dan van belang.Ook vertrouwen in elkaar speelt een grotere rol.
  Maar als je niet gaat samenwerken kun je nooit de nieuwe kennis bijhouden en staan concurrenten/vak collega’s al bij de finish terwijl jij nog moet starten.

 6. 11 juni 2012 07:11

  Wat een gemiste kans. Als het gaat om de werkelijke succesfactor, te weten sociabiliteit, dan lijken de schrijvers terug te schrikken. “We dwalen af”. Mag ik jullie dringend verzoeken terug te gaan naar deze klant en het wenkend perspectief van sociabiliteit verder met hen te onderzoeken. Het is onze rol om te onderzoeken welke elementen in het professioneel werkgedrag mensen en organisaties succesvol maakt. Jullie krijgen een voorzet die je alleen maar in het doel hoeft te lopen. Voorkom dat jullie deze kans verprutsen zoals van Persie. Veel succes!!!

 7. 10 juni 2012 19:02

  Vele trainingbureau’s, ook in het Belgische, lijden aan de ‘please-disease’, en geven wat de klant wenst, niet wat hij écht nodig heeft. En dat laatste is precies het ‘nieuwe leren’: de nieuwe didactiek, de korte en krachtige interventies, de trainer die in samenspraak met een autochtoon van het bedrijf een werve(le)nde module opbouwt, de video die in 9 min een dagtraining samenvat, etc.
  Ons trainingsbedrijf, Atlas, bestaat dit jaar 25 jaar: meteen hebben we ervan geprofiteerd om onze base line te veranderen in ‘Grow How, beyond Know How”.
  Het is een boeiende wereld!
  Roel Van de Wiele

 8. juan tates permalink
  8 juni 2012 08:14

  Ik ben verantwoordelijk voor de product- en business-ontwikkeling bij Vergouwenoverduin. Toch één van de grotere trainingsbureaus van Nederland. En ik, maar volgens mij mag ik hier ook voor mijn collega’s spreken, ben het volkomen eens met bovenstaand artikel.

  Dat is de reden waarom Vergouwenoverduin hier heel hard mee aan de slag is. Bij ons staat het uitgangspunt 70-20-10 centraal. De meeste van jullie zullen deze regel wel kennen. 70% van wat iemand leert leert hij in en op het werk zelf, 20% van feedback en van rolmodelgedrag en slechts 10% van formele trainingen.

  Inmiddels hebben we een heel arsenaal van leerinterventies ontwikkeld die hierop aansluiten. Ik noem: meer dan 200 e-learning modulen, een leerplatform waarin van alles en nog wat kan en feedbacktools. Tegenwoordig bieden we ook geheel gegamificeerde trajecten aan. Wat dat is, zult u vragen? Deelnemers voeren off-line opdrachten uit en de voortgang daarvan vertaald zich in een on-line game. De deelnemers zijn laaiend enthousiast. Het is inspirerend, deelnemers kunnen het in hun eigen tijd doen en het levert bijzonder goede resultaten op. We draaien op dit moment een game bij een hele grote supermarktketen in Nederland. In deze game hebben we de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers gegamificeerd. De opdrachtgever is zeer enthousiast. Vandaar een embargo op dit product; we mogen er niet over publiceren tot 1 januari 2013.

  Wauw fantastisch, dat betekent dat jullie vraag en aanbod geweldig bij elkaar gebracht hebben. Zo simpel is het echter niet. Eén van de dingen waar we in de praktijk heel hard tegen aan lopen is risicomijdende gedrag van HRM afdelingen. Vaak kiest men liever voor een welbekende slechte oplossing dan het risico lopen met een nieuwe leer/werkvorm. Ik ben inmiddels allergisch geworden voor de opmerking: heeft u geen cursus?

  Goed dit geeft niet. Wij gaan gewoon door met Nederland (en inmiddels Europa en de rest van de wereld) om te laten zien wat tegenwoordig allemaal kan. En iedereen die hierin geinteresseerd is sta ik graag te woord. Leg maar contact via Vergouwenoverduin, Linked- In of Twitter.

 9. 8 juni 2012 07:03

  Knap werk hoor van L&D afdelingen van deze grote bedrijven om nu tot dit inzicht te komen. Zijn zij ook bereid om toe te geven dat veel van de ‘opleiders’ juist door de manier van vraagstelling vanuit L&Dafelingen tot de standaard cursusinrichting zijn gekomen?
  Standaardisatie is veel te lang het motto geweest. L&D afdelingen van grote bedrijven hadden (hebben?) veel te weinig oor naar (kleine) spelers die het opleidingsvak verstaan en vanuit opleidingskundig perspectief kennisvraagstukken benaderen.
  Wel ben ik blij dat de boodschap nu door komt. Biedt kansen voor expertise organisaties die niet leven van standaardmodules en grote klassen.

 10. 7 juni 2012 17:44

  Het tijdperk van sharing is aangebroken en trainers opleiders zullen op andere manieren waarde toe moeten voegen. Iedereen leert op een andere manier, op andere plaatsen en op hun eigen device. Leren moet daarom tijd, plaats en device onafhankelijk zijn!!! we roepen dit al jaren maar tot op heden wordt die nauwelijks waargemaakt.

  Daarnaast is leren een combinatie geworden van online en offline activiteiten geworden die zich vormen naar de lerende. Persoonlijk, effectief en efficiënt.

 11. 7 juni 2012 08:27

  De toegevoegde waarde van een trainingsbureau komt volgens mij steeds meer op het vlak te liggen van het optimaal inrichten van het leerproces voor deelnemers. In plaats van ‘mappen schuiven’ samen met de opdrachtgever een echt maatwerk leerarrangement ontwerpen. Blind staren op de vorm – als er maar een ‘e’ of ‘i’ in zit – is daarbij een valkuil die vermeden dient te worden.

Laat een reactie achter op Herman Bosman (@Herman2Bosman) Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: